fotopiotrszczesniak   Piotr Szczesniak – Architect
M: +31 (0) 6 47 38 89 97
E: piotrszczesniak@bygg.nl


Piotr is able to think out of the box by default. By not taking the world ‘as it is’ for granted, he translates the clients wishes in solutions that surprise, but make sense.


Door nooit de ‘gebruikelijke gang van zaken’, als uitgangspunt te nemen, zijn de voorstellen van Piotr altijd verrassend, maar tegelijkertijd passend bij de uitdaging.

fototimkouthoofd   Tim Kouthoofd – Project manager
M: +31 (0) 6 18 07 95 81
E: timkouthoofd@bygg.nl


Tim has founded bygg in 2010. He is a connector: Bringing the right people together to find the right solution for the right challenge.


Oprichter van bygg in 2010. Hij is een verbinder, die met de juiste mensen aan tafel, de juiste oplossingen vindt voor de juiste uitdagingen.

fotohanna   Hanna Lenart – assistant architect


Hanna is assistant architect in all stages of the projects. She is skilled with 3D design using BIM methods.


Hanna is assistent architect voor alle facetten van de projecten. Ze is ervaren in 3D ontwerp met BIM methoden.

fotoindre   Dr. Indre Kalinauskaite – user experience and lighting designer
M: +31 (0) 6 41 81 42 20


Human beings ar her professional interest and passion: their environment and functioning. She believes that focus on the final users and their needs in urban, architectural and other types of design is extremely important and is one of the main ingredients of good design.


Het menselijk functioneren vormt de professionele interesse en passie van Indre. De nadruk op de eindgebruikers en hun behoeften in stedelijke, architectonische en andere ontwerpen is een van de belangrijkste ingrediënten van een goed ontwerp.

fotopiotrszczesniak   Raphael Coutin – social designer
M: +31 (0) 6 19 43 85 30
E: contact@raphaelcoutin.com


Raphael Coutin is a social designer & researcher, graduated at Design Academy Eindhoven.


Raphael Coutin is een social designer & onderzoeker, afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven.

fotopiotrszczesniak   Plan-S Coöperatie U.A.
W: www.pln-s.nl
E: info@pln-s.nl


Bygg Architecture has a full partnership with Plan-S, and is therefore able to call upon the special skills which are housed within Plan-S, such as BIM, BREEAM, and full technical support. This guarantees high flexibility and quality.


Bygg Architecture is partner van Plan-S, waardoor wij een beroep kunnen doen op de expertise die de coöperatie in zich heeft, zoals kennis van BIM, BREAAM en technische ondersteuning. Hierdoor zijn hoge flexibiliteit en professionaliteit gewaarborgd.

mvonl   MVO Nederland
W: www.mvonederland.nl
E: info@mvonederland.nl


Bygg Architecture is a partner of MVO Nederland. MVO Nederland promotes social and sustainable entrepeneurship among its members. We have incorporated the manifest of MVO Nederland in our business mission.


Bygg Architecture is partner van MVO Nederland. MVO Nederland staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De maatschappelijke en duurzame doelstellingen uit het manifest maken integraal onderdeel uit van onze bedrijfsvoering.