fotopiotrszczesniak   Piotr Szczesniak – Architect
M: +31 (0) 6 47 38 89 97
E: piotr@bygg.nl          


Piotr is able to think out of the box by default. By not taking the world ‘as it is’ for granted, he translates the client’s wishes into solutions that surprise, but make sense.


Door nooit de ‘gebruikelijke gang van zaken’, als uitgangspunt te nemen, zijn de voorstellen van Piotr altijd verrassend, maar tegelijkertijd passend bij de uitdaging.

fototimkouthoofd  
Tim Kouthoofd – Architect

M: +31 (0) 6 18 07 95 81
E: tim@bygg.nl          


Tim has founded bygg in 2010. He is a connector: bringing the right people together to find the right solution for the right challenge.


Oprichter van bygg in 2010. Hij is een verbinder, die met de juiste mensen aan tafel, de juiste oplossingen vindt voor de juiste uitdagingen.

fotohanna  
Hanna Lenart – Assistant Architect
M: +31 (0) 6 34 11 49 21

E: hanna@bygg.nl          


Hanna is an assistant architect in all stages of the projects. She is skilled with 3D design using BIM methods.


Hanna is assistent architect voor alle facetten van de projecten. Ze is ervaren in 3D ontwerp met BIM methoden.

fotopiotrszczesniak  
Raphael Coutin – Social Designer
M: +31 (0) 6 19 43 85 30
E: raphael@bygg.nl          


Raphael Coutin is a social designer & researcher, who graduated from Design Academy Eindhoven.


Raphael Coutin is een social designer & onderzoeker, afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven.

fotopiotrszczesniak  
Ivo Hulskamp – Product Designer, Artist

M: +31 (0) 6 21 45 58 82
E: ivo@bygg.nl
          


Ivo Hulskamp has a background in engineering and product development and is now focusing on spatial and community design. Within this focus, he is involved with place-making, circular building and socially inclusive projects.


Ivo Hulskamp heeft een achtergrond in werktuigbouwkunde en productontwikkeling en heeft een focus op ruimtelijk en community design. Binnen deze focus is hij betrokken bij place making, circulair bouwen en sociaal inclusieve projecten.

 
Fé Ramakers – Intern
E: fé@bygg.nl  
         


Fé is a fourth-year student at the Design Academy, with interest in architecture and social design. At Bygg she is expanding her design skills.


Fé is een vierdejaars student aan de Design Academy met interesse voor architectuur en sociale design projecten. Bij Bygg bereidt ze haar ontwerpvaardigheden verder uit.

        

PARTNERS

        

       

        
        
        
        
        
        
        

CLIENTS