fotopiotrszczesniak   Piotr Szczesniak – Architect
M: +31 (0) 6 47 38 89 97
E: piotrszczesniak@bygg.nl


Piotr is able to think out of the box by default. By not taking the world ‘as it is’ for granted, he translates the clients wishes in solutions that surprise, but make sense.


Door nooit de ‘gebruikelijke gang van zaken’, als uitgangspunt te nemen, zijn de voorstellen van Piotr altijd verrassend, maar tegelijkertijd passend bij de uitdaging.

fototimkouthoofd   Tim Kouthoofd – Project manager
M: +31 (0) 6 18 07 95 81
E: timkouthoofd@bygg.nl


Tim has founded bygg in 2010. He is a connector: Bringing the right people together to find the right solution for the right challenge.


Oprichter van bygg in 2010. Hij is een verbinder, die met de juiste mensen aan tafel, de juiste oplossingen vindt voor de juiste uitdagingen.

fotohanna   Hanna Lenart – Assistant Architect
E: hanialenart@bygg.nl


Hanna is assistant architect in all stages of the projects. She is skilled with 3D design using BIM methods.


Hanna is assistent architect voor alle facetten van de projecten. Ze is ervaren in 3D ontwerp met BIM methoden.

fotosimone   Simone Belvedere – Intern


Simone graduated in Sustainable Architecture and Landscape design at Politecnico di Milano. As a part of bygg, he is expanding both design and software skills.


Simone studeerde af in Duurzame Architectuur en Landschapsontwerp aan de Politecnico di Milano. Als teamlid bij Bygg, breidt hij zijn design en software vaardigheden uit.

fotopiotrszczesniak   Raphael Coutin – Social Designer
E: contact@raphaelcoutin.com


Raphael Coutin is a social designer & researcher, graduated at Design Academy Eindhoven.


Raphael Coutin is een social designer & onderzoeker, afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven.

fotopiotrszczesniak   Ivo Hulskamp – Product Designer, Artist
E: studio@ivohulskamp.nl


Ivo Hulskamp has a background in engineering and product development and is now focusing on spatial and community design. Within this focus, he is involved with place-making, circular building and social inclusive projects.


Ivo Hulskamp heeft een achtergrond in werktuigbouwkunde en productontwikkeling en heeft een focus op ruimtelijk en community design. Binnen deze focus is hij betrokken bij place making, circulair bouwen en sociaal inclusieve projecten.

fotopiotrszczesniak   Mahesh Krishnachari – Partner – International Business Development
W: www.vevra.net
E: mahesh.krishnachari@vevra.net


Mahesh is a Founder of Vevra and a partner at Bygg Architecture. He is responsible for driving company strategy and building the best possible leadership team to achieve companies vision of becoming a leader in its field.


Mahesh is een oprichter van Vevra en partner bij Bygg Architecture. Hij is verantwoordelijk voor de internationale strategie en synergie tussen Vevra en Bygg Architecture, als internationale samenwerkingspartners.

fotopiotrszczesniak   Kamlesh Pohekar – Partner – Architect
W: www.vevra.net
E: kamlesh.pohekar@vevra.net


Kamlesh is a Co-founder of Vevra, with over 16 years of extensive and diversified experience in a wide range of projects with French Engineering Consulting firm, Groupe Egis. He is keen on both planning and designing industrial, residential and commercial projects of different scales. He also lectures at one of the best Architecture schools in India- RV College of Architecture.


Kamlesh is mede-oprichter van Vevra, met meer dan 16 jaren uitgebreide en diverse ervaring in een brede range van projecten bij constructeursbureau Groupe Egis (FR). Hij heeft affiniteit met stedenbouw, industrieel ontwerp, woningbouw of commercieel op alle schaalniveau’s. Hij is ook leraar op een van India’s beste Architectuuropleidingen: RV College of Architecture.

mvonl   Plug-In-City
W: www.plugincity.nl
E: info@plugincity.nl


Plug-in-City is a collective of creative professionals, such as designers, architects, artists and other individuals, who we all call “pluggers”. We question social design ad we explore the concept of circular economy. Bygg Architecture is a founding Plugger of the collective.


Plug-in-City is een collectief van creatieve professionals, zoals ontwerpers, architecten, kunstenaars en andere zelfstandigen, die zich de “pluggers” noemen. Wij onderzoeken maatschappelijke uitdagingen en verdiepen het concept rondom circulaire economie. Bygg Architecture is een van de oprichtende Pluggers van het collectief.

fotopiotrszczesniak   Plan-S Coöperatie U.A.
W: www.pln-s.nl
E: info@pln-s.nl


Bygg Architecture has a partnership with Plan-S, and is therefore able to call upon the special skills which are housed within Plan-S, such as BIM, BREEAM, and full technical support. This guarantees high flexibility and quality.


Bygg Architecture is partner van Plan-S, waardoor wij een beroep kunnen doen op de expertise die de coöperatie in zich heeft, zoals kennis van BIM, BREAAM en technische ondersteuning. Hierdoor zijn hoge flexibiliteit en professionaliteit gewaarborgd.

fotopiotrszczesniak   Vevra | Design & Build
W: www.vevra.net
E: info@vevra.net


Vevra is our overseas partner in Architecture, Engineering and Construction, based in Bangalore, India. Its diverse work culture and understanding of the community, deliver a great quality of work, no matter the scale, market or client type.


VEVRA is onze overzeese partner in Architectuur, Engineering en Bouwtechniek, gevestigd in Bangalore, India. VEVRA’s diverse werkcultuur en kennis van de maatschappij, zorgen voor hoge kwaliteit dienstverlening op alle schaalniveau’s, markten en type opdrachtgevers.