Toda Garden

main

Bygg Architecture and KruitKok landscape architecture, have participated as a team in the competition to commemorate Poles who rescued Jews during the German occupation. The competition has been organized by Remembrance and Future Foundation. The location is the park surrounding the Museum of the History of Polish Jews in Warsaw. The jury has rewarded the project with a honorable mention.

Toda Garden

Toda (הדות) means thank you in Hebrew and forms the name for the monument: Toda Garden. Toda Garden is a living monument, showing humble gratitude for the highest sacrifice that citizens in Poland brought to help others; that is the sacrifice of life itself. Toda Garden is a monument that aims to spark the dialogue about the roles of people in society; not in a grim dark way, but in a playful attractive lively park, which invites everyone to use it. The park is perfectly integrated in the urban tissue of its surroundings.

Four layers: Gratitude, Dialogue, Life, Intimacy

The complexity of relations between communities, nations and peoples has been captured in different layers of the monument and the park superimposed on top of each other:

• Gratitude is displayed by the three paths which visualize the sound waves of the words ‘Thank You’ in five languages. People can walk on the paths, sit on benches, contemplate or simply enjoy the park, the sun and life. At night a fluorescent pattern will appear on the pavements, symbolizing the known and unknown saviors.

• Dialogue is displayed by two streams of water, which spring out of two wells and merge into a large pool where the two streams interact. The water level varies depending on rain water spill over from the roof of the museum.

• Life is displayed in the landscape surrounding the paths. The landscape consists of organic patches with small hills and different planting in different heights, which follows a pattern independently of the paths. Some places have open views, others provide intimacy.

• Intimacy is provided by the additional triple row of trees framing Toda Garden completely on three sides. The museum forms the fourth side of the frame. The rows of trees provide a transition between the busy city life and the quiet garden. The space will be usable for jogging, public fitness machines and the main biking route. It will be paved with a fine granulate. The edge between the frame of trees and the park is clearly cut by a concrete edge that serves as bench for visitors.

Pod koniec 2014 roku, zespół składający się z Bygg Architecture i KruitKok wziął udział w konkursie na Upamiętnienie Polaków ratujących Żydów podczas niemieckiej okupacji. Upamiętnienie zalokalizowane ma być w parku przy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Konkurs zorganizowała Fundacja Pamięć i Przyszłość. Ogród Toda zdobył wyróżnienie honorowe.

Ogród Toda

Toda (הדות) to hebrajskie słowo oznaczające “dziękuję”, które posłużyło jako nazwa dla upamiętnienia. Ogród Toda jest żywym pomnikiem pokazujący wdzięczność za najwyższe poświęcenie Polaków, którzy nieśli pomoc Żydom, często za cenę własnego życia. Ogród będący częścią nowego parku otaczającego muzeum, ma za zadanie być iskrą w dialogu o roli ludzi w społeczeństwie. Nie w sposób ponury lecz poprzez pełną życia przestrzeń. Park integruje przestrzeń wokół muzeum z otaczającą tkanką miejską.

Cztery warstwy: Wdzięczność, Dialog, Życie, Intymność.

Złożoność relacji pomiędzy społeczeństwami, państwami i nacjami została uchwycona poprzez nakładające się na siebie różne aspekty upamiętnienia i parku.

• Wdzięczność jest wyrażona poprzez trzy ścieżki, których kształt jest graficzną interpretacją fal dźwiękowych słowa „Dziękuję” w pięciu różnych językach. Odwiedzający mogą po nich spacerować, siedzieć na ławkach, kontemplować lub zwyczajnie cieszyć się parkiem, słońcem i życiem. ścieżki Ogrodu Toda pokryte są fluorescencyjną farbą, dzięki czemu nocą rozbłyskają one niezliczoną liczbą świateł, które symbolizują nie znaną liczbę ratujących oraz ocalałych.

• Dialog jest ukazany poprzez dwa strumienie wody, których źrodła znajdują się przy wejściach, które spotykają się wielkim rozlewisku, pośrodku głównej ścieżki. Poziom wody zmienia się w zależności od ilości opadów.

• Życie jest odzwierciedlone w krajobrazie otaczającym ścieżki. Składają się na niego niewielkie pagórki pokryte roślinnością o zróżnicowanej wysokości. Roślinność jest niezależna od układu terenu i ścieżek, tworząc przestrzenie otwarte a czasem miejsca zaciszne i intymne.

• Intymność jest stworzona poprzez potrójny rząd drzew otaczający Ogród Toda z trzech stron. Muzeum tworzy czwartą ścianę tego wnętrza. Drzewa są przejściem z ruchliwej tkanki miejskiej do wyciszonego ogrodu. Przestrzeń pod drzewami jest miejscem dla siłowni na świeżym powietrzu, ścieżki rowerowej, oraz wielu innych funkcji przyciągających okolicznych mieszkańców. Wewnętrzny ogród jest wyraźnie oddzielony niskim betonowym murkiem stanowiącym będącym jego krawędzią ale również służącym jako siedzisko.