The New Block

   

The New Block

In the coming years there will be an enormous acceleration with regard to circular construction. The mission of ‘The New Block’ (formerly Circulab) is to connect initiatives in the field of circular design and construction in a platform and to help move forward, thereby shaping the ‘new normal’ in the area of the built environment.

The New Block thus brings the niche market of circular design and construction to regular players. To fulfill this role, the former SFS bunker on Glaslaan / Kastanjelaan will be transformed (naturally circular) in the coming months into a lively place where knowledge about circular design and construction will be given a place.

With The New Block, we want to be and remain at the forefront of the task that the Transition Agenda for Construction and the Construction Agenda show so clearly, so we must start with a sky-high level of ambition. Only then can we jointly learn from this living lab (educate), cause the ‘next level’ (communicate) and be the ‘difference makers’ (accelerate).

With The New Block we complete the circle, connect professional partners (entrepreneurs, designers, government and the financial sector) and we offer a valuable network, expertise and a breeding ground for resources and capital. We organize experiments, events and workspaces, exhibitions and labs in a community of practice and carry out acceleration programs.

Partners and participants are:
Park Strijp Beheer, Gemeente Eindhoven, Volker Wessels, Stam en de Koning, De Conceptenbouwers, Meisjes van Eindhoven, Plug-in-City, Bygg Architecture and Design, BuroKade, Woonbedrijf, Inbo, BNA, A. van Liempd Sloopbedrijven, Gebruiktebouwmaterialen.com

   

The New Block

De aankomende jaren zal er een enorme versnelling met betrekking tot circulair bouwen plaatsvinden. De missie van ‘The New Block’ (voorheen Circulab) is om initiatieven op het gebied van circulair ontwerpen en bouwen te verbinden in een platform en vooruit te helpen en daarmee het ‘nieuwe normaal’ op het gebied van de gebouwde omgeving vorm te geven.

The New Block brengt daarmee de nichemarkt van circulair ontwerpen en bouwen naar de reguliere spelers. De voormalige bunker SFS aan de Glaslaan/ Kastanjelaan wordt, om deze rol te kunnen vervullen, de komende maanden (vanzelfsprekend circulair) getransformeerd tot een levendige plek waar kennis over circulair ontwerpen en bouwen een plek krijgt.

Met The New Block willen we koploper zijn en blijven in de opgave die de Transitieagenda Bouw en de Bouwagenda zo duidelijk laten zien, daarom moeten we starten met een torenhoog ambitieniveau. Alleen dan kunnen we in gezamenlijkheid leren van dit living lab (educate), de ‘next level’ veroorzaken (communicate) en de ‘verschilmakers’ (accelerate) zijn.

Met The New Block maken we de cirkel rond, verbinden we professionele partners (ondernemers, ontwerpers, overheid en financiële sector) en bieden we een waardevol netwerk, expertise en een voedingsbodem voor middelen en kapitaal. We organiseren experimenten, evenementen en werkruimten, exposities en labs in een community of practice en voeren versnellingsprogramma’s uit.

Partners en aanjagers: Park Strijp Beheer, Gemeente Eindhoven, Volker Wessels, Stam en de Koning, De Conceptenbouwers, Meisjes van Eindhoven, Plug-in-City, Bygg Architecture and Design, BuroKade, Woonbedrijf, Inbo, BNA, A. van Liempd Sloopbedrijven, Gebruiktebouwmaterialen.com