Luchtbrug Eindhoven

16099-Luftbrug-impressie-centrum-20160712

Barcelona, London, New York and Rio de Janeiro have it: An urban cable car. And soon we can add Eindhoven to that list, at least if it is up to Piotr and Tim from Bygg Architecture. Luchtbrug (English: Sky Bridge) Eindhoven is an attraction of international appeal, which can enhance the experience of the city as open festival terrain, during large events, like Dutch Design Week, King’s Day, Glow and the Marathon. But also during regular shopping hours, it is a treat for the ever more international shopping audience, to explore culinary Strijp-S, after shopping by Luchtbrug. Can you see yourself gliding?

Eindhoven from above

The gondolas glide silently over the shopping public at Piazza and the terrace at Usine, after which they ascend, providing a stunning glimpse of the football field inside Philips Stadium, as well as a spectacular panoramic view of Eindhoven’s skyline, like never before. After which one gradually descends into Strijp-S.

Luchtbrug doesn’t block anything

Luchtbrug Eindhoven has a start and end station, to let people in and out, and slender towers in between. No further infrastructure is needed and the public space remains fully available for other promising developments.

Luchtbrug is extendable

Luchtbrug Eindhoven can be extended in future with a second route, starting from the Strijp-S cable car station in the direction of the Green Corridor towards Philips Fruittuinen in Brainportpark. This route follows the Torenallee and Oirschotsedijk and connects the center and Strijp-S, directly with nature and leisure in Brainportpark.

Luchtbrug is public transportation

The gondolas arrive constantly, so no need to wait for bus or train. That makes it a welcome addition to the existing public transportation network. So why not organize its operations with the metropolitan public transport authority? Than you can incorporate the use of the regular public transport card.

Luchtbrug appeals to the imagination

Luchtbrug has won the public vote with 293 votes casted for Luchtbrug. The concept became trending topic at social media, after which the media picked it up. Luchtbrug has had over 75.000 views on Facebook, because it has been shared hundreds of times. The same thing happened on Twitter and LinkedIn. Local news channel followed immediately. How come?

The idea is easy to explain and speaks to the imagination. The professional jury indicates that a FUN-element is added to the city and people can imagine that. From the comments on social media, it follows that Eindhoven is lacking an attraction of international appeal and Luchtbrug can fill that void. Luchtbrug adds a positive impulse to the city, which is appreciated by a wide audience.

Luchtbrug or castle in the sky?

The professional jury has expressed its appreciation for the idea, but uttered doubts about the feasibility, the lack of innovation and the low speed of travelling, making it ineffective as a solution. This made the professional jury to not honor us, contrary to the public vote. The question arises: Has the jury truly seen the full potential of a cable car? The designers want to find out if the comments of the jury are valid. Motivated by the enthusiastic reactions of the wide public, we cannot let the chance slip to research the feasibility of the idea.

At this moment research is done in several steps:

– Is it technically doable?
– Which stakeholders would it need?
– Can we find a business model to operate it?


We will keep you informed about the results.

Barcelona, London, New York en Rio de Janeiro hebben het: Een stadskabelbaan. En binnenkort Eindhoven ook, tenminste als het aan Piotr en Tim ligt van Bygg Architecture. Luchtbrug Eindhoven is een attractie van internationalle allure, die tijdens grote evenementen, zoals DDW, Koningsdag, Glow en de Marathon, de beleving van de stad als open festivalterrein zal versterken. Maar ook tijdens de normale winkeldagen, is het voor het steeds internationalere shopping publiek een extra verwennerij, om na het shoppen, culinair Strijp-S per Luchtbrug te verkennen. Zie jij jezelf al zweven?

Eindhoven van boven

De gondels zweven geruisloos over het winkelend publiek van de piazza en het terras bij Usine, waarna ze steeds hoger stijgen, zodat je ter plaatse van het Philips Stadion een unieke blik op het speelveld kunt werpen met rondom een spectaculair panorama op de skyline van Eindhoven, zoals nooit eerder mogelijk. Daarna daal je geleidelijk weer af naar Strijp-S.

Luchtbrug staat niets in de weg

Luchtbrug Eindhoven heeft een begin- en eindpunt om passagiers in en uit te laten stappen, en daartussen een drietal slanke masten. Er is verder geen infrastructuur nodig en de bestaande openbare ruimte blijft volledig beschikbaar voor andere, mooie ontwikkelingen.

Luchtbrug is uitbreidbaar

Luchtbrug Eindhoven is vanaf de Apparatenfabriek in de toekomst uit te breiden met een tweede route over de Groene Corridor naar de Phillips Fruittuinen in Brainportpark. Deze route loopt over de Torenallee en de Oirschotsedijk en verbindt daardoor het drukke centrum en het hippe Strijp-S, direct met natuur en recreatie in Brainportpark.

Luchtbrug vult het OV-netwerk aan

De gondels draaien constant, dus je hoeft niet te wachten tot de bus of trein komt. Daardoor is het een welkome aanvulling op het bestaande OV-netwerk. En waarom niet meteen de exploitatie onderbrengen bij de busmaatschappij? Gewooon inchecken met de OV-chipcard dus.

Luchtbrug spreekt tot de verbeelding

Luchtbrug heeft de publieksprijs gewonnen met 293 uitgebrachte stemmen. Luchtbrug werd trending topic op social media, waarna de media het ook oppikte. Luchtbrug kreeg meer dan 75.000 views op Facebook, doordat het project honderden keren gedeeld werd. Op Twitter en LinkedIn gebeurde het zelfde. E52, ED en Omroep Brabant volgden meteen. Hoe komt dat?

Het idee is eenvoudig uit te leggen en spreekt tot de verbeelding. De vakjury geeft aan dat het een FUN-element toevoegt aan de stad en dat kunnen veel mensen zich voorstellen. Uit de commentaren op social media komt naar voren dat Eindhoven een publiekstrekker van internationale allure mist en Luchtbrug kan die functie vervullen. Luchtbrug brengt een positieve impuls aan de stad, wat door een breed publiek gewaardeerd wordt.

Luchtbrug of luchtfietserij?

De vakjury sprak haar waardering uit voor het idee, maar plaatste kanttekeningen bij de haalbaarheid, het weinig innovatieve karakter en de lage snelheid, waardoor de effectiviteit gering zou zijn. Dat maakt dat de vakjury het idee niet honoreerde, in tegenstelling tot het publiek. De vraag is echter: Heeft de jury de werkelijke potentie van een kabelbaan op waarde kunnen schatten? De ontwerpers van het idee willen uit zoeken of de kanttekeningen van de vakjury kloppen. Gelet op de enthousiaste reacties van het brede publiek, kunnen we de kans niet laten lopen om de haalbaarheid van dit idee te onderzoeken.

De haalbaarheid wordt momenteel in een aantal stappen in kaart gebracht:

– Is het technisch te realiseren?
– Welke stakeholders heb je daarbij nodig?
– Is er een haalbaar exploitatiemdel mogelijk?

We houden u op de hoogte.