Hillside house

Sustainable Hillside House

The house is situated on the south side of a hill in the wine region of Provence, between the Gorges du Verdon and Cote D‘Azur. The location allows applying upside-down typology. Bedrooms are located on the lower floor, inside the hill, which helps bedrooms to stay cool during summer and warm in the winter, without the need for air conditioning and heating. The living areas are located above, allowing main entry to the house from the road above the hill, as well as providing stunning views to the landscape below. The house enjoys a high degree of privacy, because the façade facing the driveway appears rather closed, with a materialization of locally found stone, providing the residents with a sensation of being nested into the hillside.

4 studios

The 4 bedrooms on the lower level are self-contained studios, with own bathroom and kitchenette. The studios are positioned in one line. The outer ones have windows to the sides, with separate entrance and a private terrace on the lower level, allowing them to function as separate self-contained units, to be used as B&B or guest accommodation. The two inner studios face a patio, that penetrates all the way to the lower level to form a quiet, green patio with a fig tree, that catches light and allows a cool breeze to enter the studios.

Living deck

The upper floor has an open plan and is protected from the elements by a large overhanging pitched roof, creating indoor and outdoor shady areas, thus connecting indoor and outdoor living. The roof provides the opportunity to create indoor and outdoor kitchen, indoor and outdoor dining area, a living area, a sun deck, and an outdoor gym area. A hillside house in the Mediterranean is not complete without a pool. The orientation of the windows of the studios on the lower level towards the sides and towards the inner patio, allows for the pool to stretch alongside the entire length of the house accessible from all areas on the upper level. The pool is a 20m long infinity pool, with a depth of 2m, allowing for proper swimming exercise.

Backbone

The closed limestone wall on the driveway side provides a protective backbone to the house. The extra thick wall carefully hides numerous functions in a linear arrangement. This thick multifunctional wall stretches from the level of the studios all the way up to almost join with the overhanging pitched roof, only to be separated from it by a thin strip of glass, which make the roof seem to hover above the wall. All the functions that would otherwise clutter the floorplans are integrated in the backbone wall: toilets, showers, kitchens, storage, technical spaces and the staircase as well.

Sustainability throughout

Despite the luxury appearance and functionalities, as described, the house has been designed with sustainability as starting point, throughout all features. The lower level is nested inside the hill and is built with local limestone as the main material, which also refers to the traditional stone walls in the surrounding fields. The upper level is built with a highly insulated, prefabricated wooden structure, based on a modular grid from flatpack elements and topped with prefabricated wooden roof panels.

The large overhanging pitched roof, which is covered in a green carpet of bee-friendly flowers, provides necessary shade from the hot Mediterranean sun in the summer. All rooms on the upper level have double glass doors and shutters, that allow a flow of cooling wind throughout the house. These are rather traditional ways to regulate the climate, but when implemented well, they are certainly preferred over air-conditioning.

The studios in the lower level are nested in the hill, as mentioned before, squeezed between the hill and the large cooling buffer of the pool itself. The sideways facing windows and windows towards the inner patio, make sure the sun doesn’t heat them up. These features allow the subterranean studios to stay cool in the summer and warm in the winter, without adding air-conditioning. The low amount of additional heating needed in the winter season, is provided by infra-red floor heating, which gets powered by PV solar panels.

Duurzame woning op de heuvel

De woning is gesitueerd op de zuidzijde van een heuvel in de wijnregio Provence, tussen de Gorges du Verdon en de Cote d’Azur. De locatie maakt een ondersteboven typologie mogelijk. Slaapkamers zijn gesitueerd op de onderste laag, in de heuvel, waardoor de kamers koel blijven in de zomer en warm in de winter, zonder extra airco of verwarming. De leefruimten zijn op de tweede laag gesitueerd, zodat de toegang tot de woning kan plaatsvinden vanaf de weg die bovenlangs het perceel loopt en tevens zorgt dit voor een fantastisch uitzicht op het weidse landschap. Het huis kent een grote mate van privacy, doordat de gevel die naar de oprit grenst een gesloten karakter heeft met materialisatie van lokaal gevonden steen, waardoor de bewoners ervaren dat ze in de heuvel genesteld zijn.

4 studio’s

De vier slaapkamers op de eerste laag zijn zelfstandige studio’s met badkamer en kitchenette. De studio’s zijn gegroepeerd in een lijn naast elkaar. De buitenste twee hebben ramen aan de zijgevels, met eigen toegang en een priveterras op het benedenniveau, waardoor ze gebruikt kunnen worden als losse studio’s voor B&B of gastverblijf. De twee naar binnen gerichte slaapkamers zijn gesitueerd rondom een patio, die de woning doorboort tot het laagste niveau, waar het een rustige, groene patio vormt met een vijgenboom, die licht en een verkoelende wind brengt voor de studio’s.

Buitenleven

De bovenste laag heeft een open plattegrond en wordt beschermd tegen de elementen door een groot overhangend dak, die schaduw werpt op zowel binnen als buitenruimten, waardoor binnen en buitenleven met elkaar verbonden worden. Onder het dak bevindt zich een binnen en een buitenkeuken, binnen en buiten eetkamer, een woonkamer, een zonterras en een buiten fitness ruimte. Een Mediterraans heuvelhuis is niet compleet zonder een zwembad. De oriëntatie van de ramen op het benedenniveau, richting zijgevels en de interne patio, maakt het mogelijk het zwembad over de gehele breedte van de woning te situeren, voor de studio’s langs, toegankelijk vanaf het bovendek. Het bad is een 20m lange infinity pool met een diepte van 2m, zodat je fatsoenlijk baantjes kunt trekken.

Ruggengraat

De gesloten kalksteen wand aan de zijde van de oprit zorgt voor een beschermende ruggengraat van het huis. Deze extra dikke wand verbergt diverse functies zorgvuldig in een lineaire opstelling. Deze dikke multifunctionele wand begint in de kelder en loopt door tot aan het dak op de bovenverdieping, waar een raampartij over de hele breedte het dak van de wand scheidt, zodat het dak los lijkt te zweven boven de wand. Alle functies, die normaliter de indeling zouden verpesten zijn geïntegreerd in deze wand: toiletten, douches, de keukens, bergruimte, technische ruimten, de trap en zelfs de fitness apparatuur.

Volledige duurzaamheid

Ondanks de luxe uitstraling en de uitgebreide functies, zoals omschreven, is het huis ontworpen met duurzaamheid als uitgangspunt, in alle facetten. Het benedenniveau is genesteld in de heuvel en is opgetrokken uit lokale kalksteen als hoofdmateriaal, hetgeen tevens refereert aan de traditionele stenen muren in de omliggende velden. Het bovenniveau is opgetrokken uit een hoogwaardig geïsoleerde, prefab houtconstructie, op een modulair maatsysteem, bestaande uit flatpack elementen en afgewerkt met geprefabriceerde houten dakpanelen.

Het grote overhangede zadeldak, dat bedekt is met een groen tapijt van bijvriendelijke bloemen, zorgt voor de noodzakelijke schaduw van de hete Mediterraanse zon in de zomer. Alle ruimten op de bovenlaag hebben dubbele openslaande deuren met luiken, zodat verkoelende wind door het hele huis kan waaien. Dit zijn traditionele methoden om het comfort te regelen, maar bij een juiste toepassing, is het te prefereren boven airco.

De studio’s in het benedenniveau zijn in de heuvel genesteld, zoals eerder aangegeven zijn ze opgesloten tussen de heuvel en het zwembad dat als koelbuffer dient. De ramen georiënteerd aan de zijgevels en naar de patio zorgen voor het vermijden van directe zoninstraling. Zodoende kunnen op natuurlijke wijze de kamers koel blijven in de zomer en warm in de winter, zonder toevoeging van airco. In de winter is er een (geringe) warmtevraag, die wordt ingevuld met energiezuinige infrarood vloerverwarming, die wordt gevoed met stroom uit PV-panelen.