The Circular Building

01

Living Lab & Expo

The Circular Building is a DO-scenario in the circular economy, in which designers and makers showcase and apply innovations that prevent loss of materials and energy in the future. This is displayed in a Living Lab and in a permanent exhibition and visitors center on Plug-In-City. The Living Lab is a re-design of the former Philips Clock Building under construction.

The Circular Building connects designers, makers and visitors, which interact with each other in projects. In that way, inspiration and enthusiasm awakens in all aspects of circular economy. Bygg Architecture has joined venture with BB Bricks to make The Circular Building come alive as a 24/7 living lab and experience center.

At the construction site of The Circular Building, we create space for experimenting with circular innovations and products. Entrepeneurs, educational institutions and government bodies are encouraged to actively take part in this movement. The Circular Building is the DO-scenario, in which you can taste, feel and smell circular economy. The Circular Building will grow bit by bit, but will never be finished. The Circular Building evolves.

www.thecircularbuilding.nl @circularbuild

Living Lab & Expo

The Circular Building is een DOENscenario in de circulaire economie waar bedenkers en makers nieuwe mogelijkheden tonen en toepassen om verspilling van grondstoffen en energie in de toekomst te voorkomen. Dit wordt weergegeven in een Living Lab en een permanente expositie en bezoekerscentrum op Plug-in-City. Het Living Lab is een re-design van het voormalige Philips Klokgebouw in aanbouw.

The Circular Building verbindt de bedenkers, makers en bezoekers op Plug-In-City die elkaar kruisbestuiven met projecten. Zo ontstaat inspiratie en enthousiasme in alle facetten op het gebied van circulaire economie. Bygg Architecture heeft de handen ineengeslagen met BB Bricks om The Circular Building tot leven te brengen als 24/7 living lab en experience center.

Op het bouwterrein van The Circular Building is ruimte voor het experiment met nieuwe circulaire innovaties en producten. Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden worden uitgedaagd actief deel te nemen aan deze beweging. The Circular Building is het DOENscenario, waar je circulaire economie kunt proeven, voelen en ruiken. The Circular Building groeit daardoor stukje bij beetje, maar is nooit af. The Circular Building evolueert.

www.thecircularbuilding.nl @circularbuild