Tegelen

Parcellation plan Tegelen

In the town of Tegelen (Dutch Limburg) lies the A&P-Lüther terrain at the Roermondseweg; originally a cigar factory, it later served as a second hand furniture outlet. Adjacent to the plot, there are some overgrown unused plots, an abandoned residency and an empty missionary post. The client has the intention to redevelop the entire area with homes, while restoring and transforming the former factory and missionary post.

Bygg Architecture has developed a parcellation plan for the redevelopment, in collaboration with our partners at Plan-S U.A. Several variants for the master plan have been developed, one of which has been selected. The selected variant will be further developed in feasibility studies.

Verkavelingstudie Tegelen

In Tegelen (Noord-Limburg) ligt het A&P-Lütherterrein aan de Roermondseweg, van oorsprong een sigarenfabriek en later een tweedehands meubeloutlet. Aangrenzend liggen een aantal overwoekerde, braakliggende percelen, een dichtgetimmerd woonhuis en een leegstaand Patronaatsgebouw. De opdrachtgever heeft de intentie dit gehele gebied te herontwikkeling met een woningbouwprogramma, met behoud van de voormalige sigarenfabriek en het patronaatsgebouw.

Bygg Architecture heeft in ontwerpteam met Coöperatie Plan-S U.A. een verkavelingstudie uitgevoerd, voor de herontwikkeling. Er zijn diverse varianten voor het masterplan ontwikkeld, waar uiteindelijk een variant uit gekozen is. De gekozen variant wordt nader uitgewerkt in een haalbaarheidstudie.