Studentenwoningen UU

Modular student housing

Bygg has participated in a tender with Nezzt to design&construct a student housing project for 400 students. The oddity was the plot, which is a triangle, even though it is located totally free in the landscape. The master plan had provided this shape, in order to respect view lines into the landscape from the surrounding buildings of the Utrecht University Campus.

The tender asked for temporary housing for the duration of 15 years. This means we build with modular housing units, that are prefabricated in the factory of Nezzt and than placed on top of each other.

The triangular plot posed a challenge with respect to the modular system, which normally would fit best in any type of rectangular orientation. We proposed to respect the triangle, by building on the plot’s perimeter and having galleries run on the inside courtyard, which is large enough te add an additional block in the middle, with communal functions.

Modulaire studentenhuisvesting

Bygg heeft geparticipeerd in een aanbesteding met Nezzt voor het ontwerp en uitvoering van studentenhuisvesting voor 400. Het kavel is een driehoek, wat uitzonderlijk is, terwijl het vrij in het landschap ligt. Het beeldkwaliteitsplan heeft deze vorm voorgeschreven, om de zichtlijnen te respecteren vanaf de omliggende gebouwen van de Universiteit Utrecht Campus naar de omliggende polder.

De aanbesteding vroeg om tijdelijke huisvesting voor een periode van 15 jaar. Dat betekent dat we met modulaire units bouwen, die in de fabriek worden voorbereid en ter plaatse op elkaar gestapeld.

Het driehoekige kavel vormt een uitdaging ten opzichte van het modulaire systeem, dat normaliter goed gedijt in rechthoekige composities. We hebben voorgesteld de driehoek te respecteren, door het gebouw als een driehoek aan de buitengrenzen van het kavel te ontwerpen en aan het binnenhof te voorzien van een rondlopende galerij, die groot genoeg is om daar nog een blok aan toe te voegen met gemeenschappelijke functies.