Stary Rynek Czestochowa

czestochowa main view

 

Na początku 2015 roku Bygg Architecture wzieło udział w konkursie na renowacje i zabudowę Starego Rynku w Częstochowie. Nadesłany projekt zajął drugie miejsce.

Częstochowa to miasto na południu Polski, zamieszkane przez ponad 200tys ludzi, jest jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na świecie – klasztor na Jasnej Górze. Wraz z wzrostem znaczenia klasztoru i przeniesienia centrum do Nowego Miasta, Stare Rynek stracił na znaczeniu i podupadł.W ostaniej dekadzie podczas wykopolisk archeologicznych zostały odkryte piwnice dawnego ratusza.

Tematem konkursu było zaprojektowanie Rynku wraz otaczającymi ulicami, budowa nowego obiektu z gastronomią, toaletami publicznymi, zaprojektowanie ekspozycji wykopalisk oraz udostępnienie piwnic dla publiczności. Ważnym aspektem było również zaprojektowanie miejsca ekspozycji balansujących rzeźb w ludzkiej skali, światowej sławy artysty J. Kędziory.

Rynek, którego różnica wysokości wynosi ponad 2m, został wyrównany. Płyta rynku, wykonana z tłucznia wapiennego otoczona jest ramą z granitowych schodów. W miejscu starej studni zaprojektowany został element wodny. Plac zyskuje nową tożsamość i staje się tętniącą życiem, atrakcyjną przestrzenią o śródziemnomorskim charakterze, wysokiej jakości materiałami oraz jednolitym designie mebli ulicznych (dwu stronne oświetlnie, drewniane siedziska, stalowe stojaki na rowery).

Ważnym elementem projektu jest odtworzenie konturu dawnego ratusza, jako stalowej konstrukcji. Kontur może stać nową ikoną miasta, oraz jest miejscem do zawieszenia balansujących rzeźb. Historyczne piwnice są widoczne z góry przez szklaną posadzkę ale również przez odkrycie południowej części rynku. Umożliwia to również dostęp do piwnic.W piwnicach znajduje przestrzeń wystawiennicza, toalety publiczne oraz zaplecze gastronomii. W obrysie jednego z pomieszczeń dawnego ratusza zaprojektowany został szklany pawilon służący jako kawiarnia. Kawiarnia jest połączona z ekspozycją w piwnicach za pomocą kręconych schodów.

Projekt Starego Rynku łączy przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość w sposób subtelny aczkolwiek silny, podnosząc funkcjonalność placu.

Bygg architecture has participated in the contest for transformation of the Old Market Square in Czestochowa. The project has been rewarded by the 2nd prize.

Czestochowa is a city of 200,000 inhabitants in the south of Poland and is one of the most important pilgrimage destination for Catholics at Jasna Góra monastery. The center of the city moved in the course of time to Jasna Góra and near The New Market Square, making The Old Market Square (Stary Rynek) less significant. In recent decades, during archaeological excavations the cellars of the old city hall are found.

The goal of the competition was to renew The Old Market Square with surrounding streets; to design a new functional object with public toilets and café; to design exhibition space for archeological artifacts and to make the historical cellars accessible. An important requirement was the possibility to display balancing, human scale sculptures of world famous artist J. Kędziora.

The square, which has a natural slope, is leveled allowing many activities. The square paved with compressed lime stone gravel is framed by a frame of granite stairs and ramps. In the place of the remains of the old well, a water feature has been designed. The square received a new identity and becomes a lively and playful public space for events, with a pleasant ‘Mediterranean’ character, high quality materials and a consistently implemented design style for all street furniture, like two sided street lights or wooden sitting places.

A very important element in the design is reviving the contour of the old town hall with a steel skeleton. The contour of the old town hall will serve as a new landmark for the old center, so that the past is visible ion a modern way and is also the place to display balancing sculptures. The archeological cellars are visible from the top due to glass floors and by excavating the southern part of the square, making it accessible and visible. The archeological exhibits, public toilets and facility areas are to be placed under the square. In the contour of one of the rooms of the old town hall a bar has been designed as a glass pavilion.

The design for Stary Rynek connects past, present and future in a subtle and meaningful way; while also increasing the usability of the square.