Renovatie Generaal Bothastraat

0

The power of imagination

When home owners face the choice to extend their property, renovate it, change the layout or perhaps to sell it and move to the next property, it is often difficult for them to imagine the potential of their present property.

At Bygg Architecture we posses the competence to re-organise space, in order to take full advantage of the property. We visualize the potential in floor plans and 3D artist impressions, which enable the client to get a good impression of the possibilities.

Residents are often positively surprised by the plans, which they didn’t think possible; such is the case with this single home at the Generaal Bothastraat: This is the power of imagination.

Verbeeldingskracht

Wanneer huizenbezitters voor de keuze staan, om uit te breiden, op te knappen, de indeling te wijzigen of misschien wel te verhuizen, is het vaak moeilijk voor te stellen wat de mogelijkheden zijn met het bestaande huis.

Bygg Architecture heeft het ruimtelijk inzicht om het beste naar boven te halen uit iedere woning. De mogelijkheden verbeelden wij in tekeningen en 3D visualisaties, zodat de klant een goed beeld kan vormen wat er mogelijk is.

Vaak zijn bewoners positief verrast door de plannen, die ze niet voor mogelijk hadden gehouden, zoals bij deze vrijstaande woning aan de Generaal Bothastraat. Dat is de kracht van verbeelding.