Pod Halami

main

Saxon Axis and Mirowskie Market Halls

The grand Saxon Axis, has a long history that tells the story of the development of Warsaw. In the beginning of the twentieth century the Hale Mirowskie were constructed, to be the largest market halls in Europe at the time. It turned out to be a vivid trading place. Although, the market halls have survived the war, the large scale destruction of the dense city surrounding the halls, made the halls to decay and lose their importance.

The nearby Marszalkowska Street, became the major traffic axis from North to South in post-war Warsaw, splitting through the Saxon axis. To accommodate traffic the pedestrian crossing of the Saxon Axis was blocked by a steel fence, cutting off the Hale Mirowskie part from the Saxon garden. This led to further decay of the Hale Mirowskie. This problem was undertaken in our previous studies and proposal: Saxon Loop- green bridge over Marszalkowska, from beginning of 2013.

The halls have in recent years gradually become more flourishing again, due to the development of the business district at Jana Pawla II and the changes in society. The post-communist Warsovian have seen an increase in income and are valuating honest, local and organic products again

Strategy

The halls have potential to truly revive as a hub of twenty-first century trading, once the public space in the vicinity will get a thorough overhaul, which will create space for adding functions. In the philosophy of sustainability, urban food production, close to the place of consumption, may give the extra impulse to the popularity of the halls, among a society becoming more and more aware of environmental issues.

On the two relatively small available plots (one between the market halls, the other between the market hall and the palace on the axis), we identify opportunity to add high rise, which can serve as a landmark, marking the Saxon Axis and adding importance to it. While at the other hand its clever combination of functions can add much needed importance in the program of the market halls.

In the strategy we want to combine extension of the market function, with food production on the levels above, while adding desirable office surface at the same time. In addition, an indoor botanical educational center, which double serves as an orangery, will complete the functions.

The plan consists of two glass towers, both of which are very cleverly shaped and oriented towards the old buildings they are meant to give new meaning to them. One of them has a small footprint and then expands as an upside down pyramid to preserve the public space at the base of the Hale Mirowskie, while adding a lot of floor surface above. Whereas the other tower does the opposite, which adds a modern market square experience at the lower levels, meanwhile adding a lot of daylight at the higher levels, by its sloped glass facade, providing sunlight for the crops to develop in the vertical food production facility.

These shapes are very much welcoming the sun, where it is needed for food production and at the same time preserving good climate in the core for contemporary office spaces. Their ‘diamond like’ sculptural appearance furthermore gives new meaning to the Saxon Axis, by reflecting either sky or the surrounding in the cantilevered glass facades.

This architectural intervention literally enables the old buildings to reflect in the twenty-first century addition, thus providing a glimpse of the glory of the past, as well as shaping the future for the Hale Mirowskie, by strongly connecting their functions to the modern urban challenges.

The plan therefore fits perfectly in the award ( Futuwawa 2013) winning master plan called Mega Block, for the Za Zalazna Brama district by Piotr Szczesniak, which seeks to bring balance between urbanity, public space, collective space and green in the district.

Oś Saska i Hale Mirowskie

Barokowa Oś Saska jest jednym z najważniejszych założeń urbanistycznych Warszawy, Na początku 20tego wieku na osi wzniesione targowe Hale Mirowskie, największe w tamtym czasie tego typu obiekty w Europie. Przed wojną hale uczyniły okolice tętniące życiem handlowym. Pomimo iż hale ocalały wojnę, zniszczenia okolicznej zabudowy przyczyniły się do spadku znaczenia hal jak i okolicy.

Pobliska ulica Marszałkowska została poszerzona, urosła do rangi głównej arterii północ-południe, dzieląc Oś Saską. Dla ułatwienia ruchu kołowego, zamiast istniejącego niegdyś przejścia, postawiono ogrodzenie, które spowodowało separacje hal i Ogrodu Saskiego. Niewątpliwie przyczyniło się to daleszego upadku hal. Problem przejścia w tym miejscu został poruszony przez Bygg Architecture w 2013 roku w projekcie: Pętla Saska – zielona kłatka nad Marszałkowską.

W ostatnich latach, dzięki przemienom społecznym, zmianom w świadomości, hale przeżywają renesans.Zamiast dużych sieci handlowych, warszawiacy wolą kupować zdrową, lokalną żywność na targowisku.

Strategia

W halach drzemie prawdziwy potencjał by stać się 21wszo wiecznym centrum życia targowego, który obudzony zostanie przy gruntownej modernizacji przestrzeni publicznej i stworzeniu miejsca dla nowych funkcji.W duchu ekologii i zrównoważonego rozwoju, zbliżenie produkcji żywności do miejsca jej dystrybucji, może być impulsem do wzrostu znaczenia tego miejsca i zwiększyć świadomość lokalnej społeczności.

Dwie, relatywnie małe działkach (pomiędzy halami, druga pomiędzy Pałacem Lubomirskich), są potencjalnym lokalizacją dwóch wież, które mogłby stać się ikoną, podkreślając Oś Saską i nadając jej wyższej rangi. Dwie wieże oraz kombinacja nowych funkcji uzupełniły by Oś Saską i nadały jej nowy kształt.

W zaprezentowanej strategii naszą intencją było połączenie rozbudowy hali targowej z produkcją żywności, oraz przestrzeni biurowej (prestiżowa lokalizacja), ponad halą targową. Kombinacje tą uzupełnia ogród botaniczny / oranżeria, jako funkcja rekreacyjno-edukacyjna.

Plan zakłada dwa szklane wieżowce, obydwa z specjalnie ukształtowanymi elewacjami, zorientowanymi ku zabytkowym obiektom, nadając im nowego znaczenia. Jeden z wieżowców z bardzo małą podstawą, rozszerza się ku górze, jak odwrócona piramida, zachowując przestrzeń pomiędzy halami jako plac targowy. Kształt ten chroni wnętrze przed słońcem. Drugi wieżowiec, zachowuje się odwrotnie, szeroka podstawa z halą targową, zwęża się ku górze. Odwrócony kształt elewacji ułatwia penetracje przez światło słoneczne tarasów z uprawą żywności.

Takie ukształtowanie wież ułatwia dostęp do światła tam gdzie jest ono potrzebne, w między czasie chroniąc wnętrze przed nadmiernym przegrzeniem, a węwntrzne, głębokie atrium zapewnia naturalnę klimatyzację biurowca. Diamentowa forma nadaję nowego znaczenia Osi Saskiej, z jednej strony odbijając niebo, a z drugiej odbijając nowe życie które toczy się pod halami.

Architektoniczna interwencja, dosłownie odbija zabytkowe budynki w 21 wiecznej rozbudowie, ukazując ich splendor z przeszłości oraz rysując świetlaną przyszłość Hal Mirowskich, przyszłość w której nowe hale opowiadają wymogom nowoczesnej metropolii.

Poprozycja rozbudowy hal idealnie wpisuje się w kontekst strategii Mega Blok, zwycięzcy Futuwawy 2013 (konkursu na projekt dla Warszawy przyszłości), autorstwa Piotra Szcześniaka, opracowanej jako strategia rewitalizacji Osiedla Za Żelazną Bramą..