Plug-in-Provada

Plug-in-Provada

Plug-in-Provada is a temporary pavilion, developed by team Plug-in-City (Bygg Architecture, Studio Ivo Hulskamp, Studio Raphael Coutin), for the real estate fair Provada in the RAI in Amsterdam. It was commissioned through public tender by the Rijksvastgoedbedrijf, the real estate organization of the Dutch government, and the pavilion is a significant example of fully circular design and construction.

Plug-In-Provada has been designed according to the open structures system, with recycled materials and elements. The use of the open structures system offers very flexible opportunities in terms of (re) usability, recognisability and sustainability.

Moreover, other items, such as chairs, tables and cabinets are all designed by team Plug-in-City for the pavilion and produced from recycled materials. All interior elements in the pavilion are uniquely made for this application. The commission did include the design, the entire production, the construction on the venue, the dismantling and finally the storage for next use. The client intends to re-use the pavilion for the duration of six years, after which we will find new purpose for all the components in new circular projects, thus keeping the materials in an endless loop.

The pavilion is modular, removable, materials are kept intact as much as possible (not subdivided) and dimensions are commonly used, so that the parts remain intact and usable in the future, for a new sustainable purpose. In order to keep track of these materials and elements, the team has created an online databank called Materialenbank with all information about the heritage of the materials. QR-codes on the different elements of the pavilion give access to the databank.

Plug-in-PROVADA

Plug-In-Provada is een tijdelijk paviljoen, ontwikkeld door team Plug-In-City (Bygg Architecture, Studio Ivo Hulskamp, Studio Raphael Coutin), voor de vastgoedbeurs Provada in de RAI in Amsterdam. Het is publiek aanbesteed door de opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf, de vastgoedorganisatie van de rijksoverheid en het paviljoen is een schoolvoorbeeld van circulair ontwerpen en produceren.

Plug-In-Provada is ontworpen met de principes van het open structures systeem, met hergebruikte materialen en elementen. Het gebruik van het open structures systeem biedt zeer flexibele mogelijkheden omtrent hergebruik, herkenbaarheid en duurzaamheid.

Daarnaast zijn de losse elementen, zoals stoelen, tafels en kasten allemaal specifiek voor het paviljoen ontworpen door team Plug-In-City van hergebruikte materialen. De opdracht beslaat een compleet ronde cirkel: het ontwerp, de productie, de opbouw, de afbouw en de opslag voor het volgende evenement. De opdrachtgever wil het paviljoen gedurende zes jaar blijven hergebruiken, en daarna zullen wij nieuwe toepassingen vinden voor alle onderdelen en materialen in nieuwe circulaire porjecten, waardoor we alle materialen eindeloos kunnen hergebruiken.

Het paviljoen is modulair, demontabel, materialen blijven intact (zonder ze te verzagen) en afmetingen zijn courant, zodat de onderdelen gemakkelijk kunnen worden hergebruikt in toekomstige toepassingen. Om deze materialen afdoende te kunnen inventariseren, heeft het team een online databank gemaakt, met de naam Materialenbank, waarin alle info over herkomst en bewerking van de materialen terug te vinden is. QR-codes op de diverse onderdelen van het paviljoen verwijzen naar een specifiek materiaal op de online databank.