PiKNiK Warsaw

0 (4)

From Parade Square to PiKNiK

Tadeusz Kantor Square – Nature and Culture, abbreviated to PiK-NiK in Polish, is the title of the transformation of Plac Defilad into a new multifunctional public space, tailored to the ambitions of Warsaw and to the needs of its resident. It aims to be a contemporary Roman Forum, a place for meeting, culture, recreation and events.

PiK-NiK is a fusion of two elements that characterize Warsaw: green public space with a picnic or festival atmosphere and culture (both high and street culture). Currently, Plac Defilad is a culture hub: the Palace of Culture with its museums and theaters (Lalka, Dramatyczny, Studio), and the soon coming TR and Museum of Modern Art (MSN). Therefore, the square has been renamed after Tadeusz Kantor, one of the most influential Polish artists, related to theater, of the twentieth century.

In this project, we combined the picnic and festival atmosphere of Warsaw with urbanity and culture by applying many intersecting layers and elements. The outer area of the square is a routing zone for pedestrians and bicycles. Closer to the center of the square, an urban meadow has been located, a ring of green and flowering terraces with benches (the square is characterized by more than 3 m height difference). On the western side, this ring serves as a grand tribune to watch the scene of urban live, which is the actual plateau of PiK-NiK. From the east, it is a tribune for MSN and Marszałkowska Street.

The central plateau is large enough to host large events but at the same time be friendly. The dimensions (70x100m) are similar to Rynek Starego Miasta. Intimacy of this space is further emphasized by a double row of trees around the plateau.

The square’s plateau will be equipped with water features – fountains, which, for example during hot days, can become a big basin, filling up the entire square. In the winter it can become a large ice skating venue and during events it can completely disappear. Also LED illumination allows the creation of different scenarios and atmospheres.

Van Defiléplein naar PiK-NiK

Het Tadeusz Kantor Plein – Natuur en Cultuur, afgekort tot PiK-NiK in het Pools, is de titel van de transformatie van het Defiléplein tot een nieuwe, multifunctionele, publieke ruimte, aansluitend bij de ambities van Warschau (PL) en de behoefte van haar inwoners. Het ontwerp beoogt een hedendaags Forum Romanum, een plek voor ontmoeting, cultuur, ontspanning en evenementen.

PiK-NiK is een fusie van twee elementen die Warschau typeren: publiek groen met een picnic- en festivalsfeer en cultuur met een kleine en een grote C. Momenteel is Defiléplein al een cultuurhub met de musea en theaters (Lalka, Dramatyczny, Studio) in het Cultuurpaleis, het Variététheater en het Museum voor Moderne kunst (MSN). Om die reden wordt het plein hernoemd naar Tadeusz Kantor, een van de belangrijkste Poolse kunstenaars, gelieerd aan theater, van de twintigste eeuw.

In dit project combineren we de picnic- en festivalsfeer van Warschau met hoogstedelijkheid en cultuur door meerdere kruisende lagen en elementen. Het buitenste carré is een wandel- en fietsroute. De volgende ring wordt een stedelijke weide, bestaande uit terrassen met grassen en bloemenborders met zitelementen (het plein heeft een hoogteverschil van 3m). Aan de westkant, ontstaat zodanig een grote tribune om het stedelijke leven gade te slaan; dit is het eigenlijke binnenplein van PiK-NiK. Aan de oostkant vormt zich een tribune voor MSN en Maarschalkstraat.

Het binnenplein is groot genoeg om grote evenementen te herbergen, maar is tegelijkertijd vriendelijk. De afmetingen (70x100m) zijn vergelijkbaar met het Oude Stadsplein in Warschau. De intimiteit van de ruimte wordt verder benadrukt door een dubbele bomenrij rondom het binnenplein.

Het binnenplein is uitgerust met waterelementen: fonteinen die bijvoorbeeld tijdens hete dagen het complete plein kunnen vullen met een laag water, waarmee in de winter een schaatsbaan kan worden gevormd. Tijdens evenementen kan het water volledig verdwijnen. Door LED-verlichting kunnen diverse scenario’s en sferen worden gecreëerd.