Human is at the centre of our philosophy, in all senses of its meaning. First of all human’s individual needs: providing shelter, comfortable living and working environment, fulfilling desires of being surrounded by beauty, space that allows freedom of mind etc.

But secondly it involves being concerned about human in the sense of a collective of individuals, communities, historical, social and economical context. And of course the natural environment – the planet of which human is an integral part. We believe that any attempt to fulfill other aspects of human needs is senseless, without the aspect of sustainability.

Bygg architecture uses its inspiration, experience and intuition to bring balance between all aspects of human desires in spacious and architectural articulation. We find the best proportion / balance between needs of individuals and communities, with best use of resources, least impact on environment and stay close to pure esthetics.

De mens staat centraal in onze filosofie. Ten eerste qua behoeften van het individu: Het voorzien in onderdak en een comfortabele woon- en werkomgeving, en het voorzien in de behoefte aan esthetiek, waarin de mens zich vrij kan bewegen.

Daarnaast houden we ons bezig met de gemeenschap of het collectief van individuen, in historisch, maatschappelijk en ecomoisch opzicht. En natuurlijk het milieu – de aardbol waar we op wonen. We geloven dat iedere poging om de menselijke behoeften te vervullen mislukt, als we geen rekening houden met duurzaamheid.

Bygg architecture gebruikt haar inspiratie, ervaring en intuitie om balans te brengen in alle aspecten van menselijke behoeften in ruimtelijke en architectonische expressie. We zoeken naar de beste verhouding tussen de behoeften van het individu en de gemeenschap, met optimaal gebruik van grondstoffen, een lage impact op het milieu en in nauw contact tot pure vormgeving.

Name*

Email address

Message

Amount *