Moderna OdNova

00 moderna_odnova

Behind the Iron Gate

Moderna Odnova – in polish, modernism once again or renewal, is an urban and architectural project of renewal of modernist housing estate Behind the Iron Gate, located in city centre of Warsaw. This area, built in 60’s of 29th century, with ambition of being pilot, eventually has been always struggling with typical problems of modernist housing estates: small apartments, lack of balconies, decay of public space, lack of parking lots, lack of social connections between residents. Moreover since end of communism, municipality has tried to densify area by giving away collective space has been for new commercial development and cars, with result of spatial chaos and streets becoming concrete canyons.

Mega Block

Solution according to Piotr Szcześniak (Bygg Architecture) is new urban typology: Mega Block which combines best feature of classical and modernist city. New development organized is at major streets, with functions enhancing street life (shops, bars etc). Behind dense facades, Mega Block holds green and collective world of residents: existing blocks free standing in green landscape.

Green and Urban Tower

For a specific location I have proposed, next the street glass office tower, with hanging gardens. The angled facade works as large mirror and allows better relation with green and exterior. Behind the tower, between existing blocks located is ground parking, covered with smart-green deck, on top of which located are various functions enhancing quality of living ( urban farming, playgrounds, picnic zones, sport etc). New collective spaces (common room, workshops) can help build sense of community and stimulate initiatives.

Green and Collective

The landscape on top of the deck hosts new collective, individual and semi private functions for residents which will help creating social networks, improve safety and improve quality of living.

Download the book small-pdf-logo.

Behind the Iron Gate

Moderna Odnova (PL: modernisme opnieuw of vernieuwing) is een stedenbouwkundig en architectonisch project over de opwaardering van het wooncomplex Behind the Iron Gate, in het centrum van Warschau. Dit gebied met grote ambities gebouwd in de jaren zestig, lijdt aan dezelfde problemen als veel typische modernistische hoogbouwcomplexen: kleine appartementen, gebrek aan balkon, verloedering, gebrek aan parkeren, gebrek aan sociale cohesie tussen bewoners. Bovendien heeft de gemeente in de jaren na het einde van het communisme de collectieve buitenruimten verkocht aan projectontwikkelaars ten behoeve van verdere stedelijke verdichting, met veel extra parkeerplaatsen, stedenbouwkundige chaos en een betonnen jungle als gevolg.

Megablok

De oplossing ligt volgens Piotr Szczesniak (Bygg Architecture) in een nieuwe stedelijke typologie: Megablok, dat de beste eigenschappen van de klassieke en modernistische stad met elkaar verbindt. Uitgangspunt is enerzijds de herwaardering voor de groene publieke ruimte tussen de hoogbouwflats en het sluiten van de business case voor de opwaardering door aan de randen nieuwbouw te plegen. Deze nieuwbouw brengt stedelijke verdichting, met winkels en horeca in de plint aan de drukke straat. En zorgt voor nieuwe kansen voor de leefbaarheid in de collectieve binnenruimte.

Groen en Stedelijke Toren

Het idee van Megablok is voor een specifieke pilotlocatie uitgewerkt. De uitwerking bestaat uit een nieuwbouwtoren met kantoorruimten aan de rand van het gebied en een commerciële plint. Achter de toren wordt het parkeren opgelost op het maaiveld, waar vervolgens een begaanbaar landschappelijk groen dak overheen wordt aangebracht. Door de menging van nieuwe kantoor- en bestaande woonfunctie kan het aantal parkeerplaatsen beperkt worden door dubbelgebruik.

Groen en Collectief

Het landschappelijke dak herbergt diverse collectieve functies voor de bewoners, die door actief inzetten op burgerparticipatie, hernieuwde sociale cohesie, veiligheid en leefbaarheid bewerkstelligen. Zodoende versterken alle functies elkaar, in plaats van dat ze weerstand oproepen.

Download het boek small-pdf-logo.