Untitled_Panorama1

Scandinavian values

Bygg is a Swedish and Norwegian verb, meaning to build. As an architecture office, we build the world of tomorrow with principles from Scandinavian design: Esthetics and optimum functionality are in reach for the general public, by re-thinking sustainably available materials and the composition of those into a building. The power is in simplicity and in leaving out the unnecessary, starting from the needs of the user.

Scandinavische waarden

Bygg is een Zweeds en Noors werkwoord dat bouwen betekent. Als architectenbureau bouwen wij aan de wereld van morgen met een aantal principes uit Scandinavisch design: Mooie vormgeving en optimale functionaliteit is bereikbaar voor een breed publiek, door goed na te denken over duurzaam beschikbare materialen en de samenstelling daarvan. De kracht zit hem in de eenvoud en het durven weglaten wat niet nodig is, met de behoefte van de gebruiker steeds voorop.

Print

Circular building

Circular building is a philosophy, in which the flexibility to change, to renovate or to take a building apart over the years, is already taken into account during the design stage in order to prevent waste of materials and energy.

Redundant and removed materials will be reinserted into the material cycle. To pay for the use of a product, rather than possession of the materials of which it consists, is part of the philosophy. In order to work towards these goals, Bygg Architecture has formed coalitions with parties to research and implement the endless possibilities of circular building in daily practice.

Circulair bouwen

In het circulair bouwen denken we in het ontwerpstadium al na over het samenstellen van gebouwen op zodanige wijze, dat het gebouw in de toekomst eenvoudig te veranderen, renoveren of uit elkaar te halen is, om zo verspilling van materialen en energie te voorkomen.

De materialen die je verwijdert, worden weer ingebracht in de materialenkringloop. Onderdeel van deze filosofie is het nadenken over betalen voor gebruik van een product, in plaats van het bezit. Om dit te bewerkstelligen vormt Bygg Architecture coalities met partijen om het circulair bouwen uit te werken en in de praktijk toe te passen.

47

Collaborative architecture and social design

Collaborative architecture seeks to design a building or a concept in collaboration with multiple parties in the chain. By involving designers, manufacturers and contractors in the early design stage, we allow designs that are more effective, produce less waste and have built-in flexibility.

During each project, Bygg Architecture assembles the most suitable team, but the process may also be implemented in reverse: Professionals can involve Bygg Architecture (e.g. as freelance) to strengthen their project team.

In social design the architects involve both the client and their (prospect) end users. By inviting the end users to the design table, we create a collective design, which better suits the need of the end user. With that approach we generate a profound understanding of the consequences of design choices, which encourages healthy, safe and economic use of the building or the built environment. Bygg Architecture guides the stakeholders through all steps of social design.

Co-creatie en social design

Co-creatie is het tot stand brengen van ontwerpen en concepten met meerdere partners in de keten samen. Door in een vroeg stadium ontwerpers, makers en toeleveranciers te betrekken, ontstaat een beter afgestemd ontwerp, met minder verspilling en ingebouwde flexibiliteit.

Bygg Architecture brengt per project het geschikte team samen, maar andersom kunt u de professionals van Bygg Architecture ook inschakelen (freelance) om uw team te versterken.

Social design is het ontwerpen samen met de opdrachtgever en de eindgebruiker. Door de eindgebruiker vanaf het begin te laten meedenken aan de tekentafel, ontstaat een collectief ontwerp, dat beter aansluit bij de behoeften van de eindgebruiker. Zo ontstaat bij alle partijen een diep inzicht in de consequenties van ontwerpkeuzes, waardoor gezond, veilig en nuttig gebruik van het gebouw of de omgeving geoptimaliseerd wordt. Bygg Architecture begeleidt de stappen van het social design proces.