Loft at Strijp-S

   

Strijp-S is a former industrial site in Eindhoven. The area is being redeveloped into a hotspot for culture, design and events such as Dutch Design Week and Eindhoven Light Festival Glow. The master plan for the area was made by West 8. The former Philips’ radio factories are now converted into rental lofts. Renovation of the buildings was done by Dutch architecture offices: Diederen en Dirrix and Jo Coenen.

All lofts are provided with a kitchen island and a “cube”, which accommodates the bathroom and toilet. The rest of the space can be arranged according to the wishes of residents. The main goal of the interior design was providing private (enclosed) space (bedroom) inside the large open space of the loft. The intervention provides a shelter/cocoon without disturbing spatial quality. The intervention also has to be removable and affordable, because the loft is a rental space.

Our intention was also to keep the rough and industrial character of the new space. The solution came from the inspiration of a previous design, the long stay hotel in Friesland. We have proposed a wooden box, free having from the concrete ceiling. The box visually divides the interior for different zones but also allows space flowing around and keeping the space as one and enlarging it. Beneath the box you will find the intimacy of low space.

The box, floor and walls are made from large panels of laminated veneer lumber (LVL). The untreated wood creates contrast with the concrete ceiling and white walls. Inside the bedroom a warm and cozy space has been created. The bedroom has large sliding windows at the front and back, providing great view and light.

   

Strijp-S is een voormalig industrieterrein in Eindhoven. Het gebied wordt getransformeerd tot een hotspot voor cultuur, design en evenementen als Dutch Design Week en Glow Festival. Het masterplan is gemaakt door West 8. De voormalige Philips radiofabrieken zijn getransformeerd tot lofts. De renovatie van dit project is ontworpen door Diederen en Dirrix en Jo Coenen.

Iedere loft is toegerust met een kookeiland en een “Qbi”, een natte cel met toilet en badkamer. De ruimte kan verder worden ingedeeld naar de wensen van de bewoners. Het belangrijkste doel van het interieurontwerp, was het voorzien in een privéruimte om te slapen, binnen het totaalvolume van de open ruimte. Er is gekozen voor een ‘cocon’ die de ruimtelijke kwaliteit van de loft zo veel mogelijk in tact laat en zelfs versterkt. De ingreep moest daarnaast betaalbaar en omkeerbaar zijn, zodat een volgende bewoners het gemakkelijk kan aanpassen.

Het was onze intentie om het ruwe, industriële karakter van de ruimte te bewaren. We hebben hiervoor inspiratie gehaald van een eerder project, een long-stay hotel in Friesland. We hebben een houten doos ontworpen, die vrij hangt aan het betonnen plafond. De doos verdeelt het interieur visueel in verschillende zones, maar zorgt er ook voor dat de ruimte erom heen vloeit, waardoor het open loftkarakter versterkt wordt. Onder de doos voel je de intimiteit van een laag plafond.

De vloeren en wanden van de slaapkamerdoos zijn gemaakt van grote LVL-panelen (gelamineerd fineerhout). Het onbehandelde hout vormt een contrast met het betonnen plafond en de witte wanden. Binnen in de slaapkamer is een intieme en warme sfeer te vinden. De doos heeft grote glazen schuifdeuren aan voor- en achterzijde, voor lichtinval en prachtig uitzicht.

Photoghapy by Vermeer Fotografie and bygg architecture.