Herbestemming Industrieel Strijp

render - Copy

Bygg has performed a program analysis for a project developer for a residential development in the Old-Strjip neighbourhood in Eindhoven (NL). The site can be found on the inside of large building block at the Kerkakkerstraat, where one can find a multitude of different abandonded industrial buildings, that breathe the atmosphere of the industrial past of the area.

Bygg has analyzed the location for the following aspects: zoning rules, municipal legislation (for instance parking requirements) and the possible development scenarios. Bygg Architecture has proposed several development scenarios, as a result of the analysis, for the development of housing for young couples. The scenarios take the specific industrial atmosphere into account, which appeals to the target group. One of the proposals suggests to build a block of 9 houses in a row, provided with shed roofs, that remind of the industrial atmosphere of the site. This also allows for privacy and flow of natural light, which otherwise would be complicated given the enclosed circumstances of the site.

Bygg heeft voor een projectontwikkelaar een locatiestudie gedaan voor woningbouw op een inbreidingslocatie in stadsdeel Strijp te Eindhoven. De betreffende terreinen aan de binnenzijde van een groot bouwblok aan de Kerkakkerstraat kenmerken zich door een veelvoud aan verschillende loodsen en bedrijfsgebouwen uit het industriele verleden van het stadsdeel.

Bygg heeft de locatie geanalyseerd en heeft daarbij gekeken naar het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige randvoorwaarden (zoals parkeernormen) en de ontwikkelmogelijkheden. Als uitkomst van deze analyse heeft Bygg een aantal ontwikkelscenario’s voorgesteld voor het ontwikkelen van starterswoningen die de industriele sfeer van de locatie ademen. Een van de voorstellen is om een blok neer te zetten met 9 starterswoningen voorzien van sheddaken, wat herinnert aan de bedrijvigheid van weleer. Tevens kan door grote glasvlakken in de sheddaken privacy en lichtinval geoptimaliseerd worden.