Liverdonk

Villa Liverdonk

Bygg got the commission to design a villa for the plan Liverdonk, which is a borough in the neighborhood Brandevoort in Helmond. The parcel came with a strict set of rules for the architecture. The architecture of Liverdonk has to have a rural touch, referring to the architecture of Thorn, which features a traditional architecture, with white painted brick and symmetric farmhouse facades.

With respect to the rules of the master plan, we have managed to incorporate contemporary elements for comfortable living within the signature of traditional rural architecture, much to the appreciation of the clients, who wished to combine modern living in a stately home with traditional features.

Villa Liverdonk

Bygg heeft opdracht gekregen een villa te ontwerpen in het plan Liverdonk, een buurt in de wijk Brandevoort in Helmond. Het kavel kent strikte regels met betrekking tot de architectuur. De architectuur van Liverdonk dient een landelijke sfeer te ademen, refererend aan de tradtionele architectuur van het plaatsje Thorn, met wit gekeimde gevels en symmetrische boerderijgevels.

Met respect voor het beeldkwaliteitsplan, hebben we moderne elementen ten behoeve van een comfortabele levensstijl weten te integreren binnen de kenmerkende traditioneel landelijke stijl. De opdrachtgevers waarderen de combinatie van een moderne levensstijl in een statige villa met traditionele kenmerken.