LineaArc

main

Street furniture

At the end of 2013 Bygg Architecture was given the commission to design several lines of street furnishing for a new brand in Poland. The goal is to create simple and architectural designs, that combine functionality, aesthetics and a non-standard way of thinking about street furnishing.

One of the product lines, Linearc, has been submitted for the competition for the public space catalogue of the city of Gdansk. The organic shape and materialisation refers to ships built in Gdansk’s Shipyard, the place where the workers union Solidarnosc was born.

All products of Linearc are made of three types of bended steel strips, lowering costs of production. The line consists of five modules: bench, puff, trash bin, pot and bike stand, which can be combined to almost unlimited combinations, suiting any specific context.

Straatmeubilair

Eind 2013 heeft Bygg Architecture de opdracht gekregen om een aantal lijnen voor straatmeubilair te ontwerpen voor een nieuw op te richten merk in Polen. De ontwerpen moeten eenvoud en architectuur uitstralen, waarin functionaliteit, esthetiek en een niet-standaard manier van denken over straatmeubilair worden gecombineerd.

Een van de productlijnen, Linearc genaamd, is ingestuurd voor de ontwerpprijsvraag voor de gemeentecatalogus voor de stad Gdansk. De gebogen lijnen en de materialisering refereren aan de schepen die in de scheepswerven van Gdansk zijn gebouwd, de plek waar de vakbond Solidarnosc is ontstaan.

De producten uit de Linearc serie worden samengesteld uit slechts drie typen gebogen stalen strips, waardoor productiekosten laag zijn. De lijn bestaat uit vijf basiselementen: bank, poef, afvalbak, plantenbak en fietsenrek, die tezamen kunnen worden gecombineerd tot vrijwel oneindige combinaties, passend bij iedere specifieke omgeving.