Kavel 27

Kavel 27

Bygg has developed the typologies “Coriander” and “Megnut”, for the project Kruidenbuurt Stage 4. These are single family homes with 3 or 4 floors, which are scattered throughout the masterplan multiple times.

Apart from these generic types, the masterplan provides space for a few specials. These are corner homes, on odd shaped parcels, for which a unique home will be developed, according to the wishes of the buyers. Bygg Architecture has been asked to design a special at Kavel 27 (Parcel 27), taking into account the architecture of Kruidenbuurt, as well as the wishes of the buyers.

Kavel 27 is a parcel with a very wide front façade, which becomes narrower towards the back. Basically it resembles a pie shape. We utilize the opportunities the wide front façade presents, by adding many of the functions at the front façade. The rather strict rhythm of the façade openings is being softened by discarding some of these openings within the composition.

Kavel 27

Bygg heeft voor het project Kruidenbuurt Fase 4 de woningtypen “Koriander” en “Nootmuskaat” ontwikkeld. Dit zijn eengezinswoningen met 3 en 4 woonlagen die verspreid in het project meervoudig worden toegepast in het masterplan.

Naast de generieke typen voorziet het masterplan voor Fase 4 in een aantal specials. Dit zijn markante hoekwoningen in het plan, met afwijkende kavelvorm, waarvoor een speciale, unieke woning wordt ontwikkeld, in samenspraak met de kopers. Bygg Architecture is gevraagd om op Kavel 27 een special te ontwerpen, rekening houdend met de architectuur van Kruidenbuurt en de wensen van de kopers.

Kavel 27 is een kavel met een hele brede voorgevel, en naar achteren toe wordt het kavel smaller. Het loopt als het ware in een punt. We benutten de mogelijkheden van de brede voorgevel, door veel van de woonfuncties aan deze voorgevel te situeren, waarbij het strenge ritme van gevelopeningen wordt onderbroken door in de compositie een aantal gevelopeningen weg te laten.