Holland Park Square

0

Temporary public functions

Bygg Architecture has presented the ConVert concept during Dutch Design Week 2015, which has been developed together with the ReDesign Factory. Many new functions can be added to discarded shipping containers, that have been placed vertically, in a modular system, using recycled materials.

The project Holland Park in Diemen (near Amsterdam) is a transformation project, in which a large office district is being transformed into a high density residential district.

Bygg Architecture uses the ConVert system to provide temporary and movable public space with temporary functions, to accommodate the needs of the new residents, as well as the needs of the construction workers, during the transformation period; Thus providing a lively and safe environment, at the otherwise user unfriendly construction environment.

Tijdelijke publieke functies

Tijdens Dutch Design Week 2015 presenteerde Bygg Architecture het concept ConVert, dat ontwikkeld is samen met de ReDesign Factory. In een modulair systeem, dat gebruik maakt van materialen uit de grondstoffenkringloop, kunnen tal van nieuwe functies worden toegekend aan verticaal geplaatste zeecontainers.

In Diemen wordt gebouwd aan Holland Park, een transformatieproject, waarbij een grote kantoorlocatie gefaseerd wordt omgebouwd tot een woonwijk met grote dichtheid.

Bygg Architecture zet het ConVert-systeem in om tijdelijke en verplaatsbare publieke ruimte met tijdelijke functies te bieden, ten behoeve van horeca en dienstverlening aan de nieuwe bewoners van de wijk, maar ook voor de vele bouwvakkers. ConVert zorgt voor leefbaarheid en veiligheid in de transformatieperiode.