Gestelsestraat

Sketch plan Gestelsestraat

A building from the sixties, that envelopes dwellings above commercial space, can be found in the Gestelsestraat in Eindhoven. The street has buildings with mixed usage from various eras and it is located close to the center, which makes it a popular location for various target groups.

Bygg Architecture has analyzed the potential for redevelopment of the plot in a sketch plan. We have been able to explore its potential, taking into account the zoning rules, the surrounding buildings and other specific limitations of the plot. We have designed apartments and terrace houses with different variants for the vertical displacement of pedestrians towards the entrances of the dwellings. We strive for a balance between efficient usage of the plot, comfortable floor plans and an appearance of the facade, that fits to the scale of the surrounding buildings.

Schetsplan Gestelsestraat

Aan de Gestelsestraat in Eindhoven is een pand uit de jaren zestig gelegen met woningen boven winkels. De straat heeft gemengde functies uit verschillende bouwperioden en is een van de uitlopers van het centrum, waardoor het een hoge aantrekkingskracht heeft op diverse doelgroepen.

Bygg Architecture heeft in een schetsplan de mogelijkheden voor herontwikkeling van het perceel onderzocht. Rekening houdend met het bestemmingsplan, de omliggende bebouwing en de specifieke beperkingen van het perceel, hebben we verschillende potenties verkend. We hebben appartementen en grondgebonden woningen in diverse ontsluitingsvarianten ontworpen. We streven naar een balans tussen efficiënt gebruik van het perceel, comfortabele woningplattegronden en een geveluitstraling, passend bij de schaal van de panden uit de omgeving.