First prize on Futuwawa 2013

Moderna Odnova

(Photography at the ceremony by Piotr W. Bartoszek)

On the 30th of september 2013, Piotr Szczesniak, architect and co-owner at bygg architecture, has been awarded the first price at the Futuwawa 2013 competition for best project for Warsaw of the future, with his project: Moderna OdNova, new life for Behind the Iron Gate housing estate in Warsaw. The first price is shared with two other architects, who covered the same topic of revitalisation of the urban area of Warsaw. The professional jury was impressed by Piotr’s endeavor to solve multiple problems at once in the public space between the existing modernist blocks of Behind the Iron Gate and at the same time introducing a new sense of collectivism for the residents.

About Futuwawa and winners in media read here:

NEWS.O

TVN24

Gazeta Wyborcza

30 Września 2013 Piotr Szcześniak, architekt i współwłaściciel Bygg Architecture, został nagrodzony pierwszą nagródą
Futuwawa 2013 w konkursie na najlepszy projekt dla Warszawy Przyszłości, jego projektem magisterskim: Moderna OdNova, czyli projekt rewitalizacji osiedla Za Żelazną Bramą w Warszawie. Pierwsza nagroda została przyznana równolegle dla 3 architektów, którzy zaproponowali rozwiązania dla tej samej / zbliżonej części Warszawy. Jurorzy docenili pracę Piotra za jego wysiłek i próbę rozwiązania wielu problemów w przestrzeni publicznej pomiędzy blokami, przy jednoczesnym zapronowaniu nowej formy koletywizmu i miejskości.

O Futuwawie i zwycięzcach:

NEWS.O

TVN24

Gazeta Wyborcza