De Verheven Huisjes

 

De Verheven Huisjes – An ode to Woensel West

Piotr Szczesniak and Tim Kouthoofd of Bygg Architecture from Eindhoven have won the first prize at the design competition Woensel West Wedstrijd. According to the jury, their project De Verheven Huisjes provides a sharp critique towards the existing, but also adds a strong accent that points out the vitality of the original neighborhood.

Szczesniak and Kouthoofd do this by taking archetypical workers’ homes with gardens, scaling it out of proportion, and placing it on a pedestal. This results into two tiny houses with a shared roof terrace. The shape of the roof can be seen from within and is an ode to “My home is my castle”. According to the jury, which came to an unanimous verdict, the designers play with the essence of building affordable housing. The jury concludes that the subtitle “An ode to Woensel West”, is being realized through this design.

Sint Trudo, a housing coop from Eindhoven, launched the design competition Woensel West in October 2016, which is part of the transformation of Woensel West. An important element of the approach beholds the improvement of the image of the neighborhood. The realization of some special architectural land marks contributes to this ambition. See the full jury report.

In a build and construct team, consisting of Sint Trudo, Bygg Architecture, DiederenDirrix Architecten (among others) the design is being prepared for construction.

 

De Verheven Huisjes – Een ode aan Woensel West

Piotr Szczesniak en Tim Kouthoofd van Bygg Architecture uit Eindhoven hebben de 1ste prijs gewonnen van de ontwerpcompetitie Woensel West Wedstrijd. Hun project De Verheven Huisjes is volgens de jury: ‘een scherp commentaar op het bestaande, maar voegt ook een sterk accent toe die de vitaliteit van de oorspronkelijke wijk benadrukt.’

De architecten Szczesniak en Kouthoofd doen dat door het archetypische arbeidershuisje met tuintje uit te vergroten en als een ogenschijnlijke groepering van zes uitgerekte huisjes op de plint te zetten. Het levert uiteindelijk twee smalle woningen op met een gedeelde daktuin. In het interieur is de kapvorm terug te zien als een ode aan My home is my castle. Volgens de jury, die unaniem was in haar oordeel, ‘spelen de ontwerpers met wat de essentie is van huizen bouwen voor mensen met een klein kapitaal. De ondertitel van het project: ‘een ode aan Woensel West’ wordt in de uitwerking waargemaakt.’

De Eindhovense corporatie Sint Trudo schreef Woensel West Wedstrijd uit in oktober 2016 in het kader van de herontwikkeling van Woensel West. Een belangrijk onderdeel van de aanpak is het verbeteren van het imago van de buurt. Het realiseren van een aantal bijzondere architectonische landmarks draagt bij aan deze ambitie. Zie volledige juryrapport.

In een bouwteam met onder andere Sint Trudo, Bygg Architecture en DiederenDirrix Architecten wordt het ontwerp verder gereed gemaakt voor realisatie.