De Oude Pastorie

     

De Oude Pastorie – Apartments in Veldhoven, Dorpstraat

De Oude Pastorie is a monumental house in Veldhoven dated back to 1778. It was purchased by the previous owner with the intention of stripping the interior and redesigning it into a modern, spacious villa. Luckily, the municipality of Veldhoven stopped the unauthorized demolition works, and bygg architecture&design, together with the new owner researched possibilities for the new shape of the building.

It was crucial to preserve (what was left from) the monumental values of both the exterior and interior. After careful analysis, we managed to bring back the original shape of the hall on the ground floor and accommodate there two adjacent, comfortable apartments. Two more were placed on the first floor, with access via a separate staircase and a third one in the rear, additional part of the building.

As it was impossible to recreate the original interior finishing, we decided to keep it simple and let the construction elements speak for themselves. Original floor beams, which were removed during the demolition, got a new function as decorative trusses, old remaining brick walls were exposed, and the second layer of windows was placed on the inside, to make the building energy-efficient and to preserve all monumental window frames.

     

De Oude Pastorie – Appartementen in Veldhoven, Dorpstraat

De Oude Pastorie is een monumentaal huis in Veldhoven uit 1778. Het huis werd gekocht door een vorige eigenaar, met de intentie het interieur te strippen en het om te vormen tot een moderne, ruime villa. Gelukkig stopte de gemeente Veldhoven de ongeautoriseerde sloopwerkzaamheden en onderzocht Bygg architecture & design, samen met de nieuwe eigenaar, naar mogelijkheden voor de vorm van het gebouw.

Het was cruciaal om (wat er nog over is van) de monumentale waarden van zowel het exterieur als het interieur te behouden. Na zorgvuldige analyse zijn we erin geslaagd om de oorspronkelijke vorm van de hal op de begane grond terug te brengen en er twee naast elkaar gelegen, comfortabele appartementen te creëren. Nog twee appartementen zijn op de eerste verdieping geplaatst, met toegang via een aparte trap en een derde in het achterste deel van het gebouw.

Omdat het onmogelijk was om de originele interieurafwerking opnieuw te creëren, hebben we besloten om het simpel te houden en de constructie-elementen voor zichzelf te laten spreken. Originele vloerbalken, die tijdens de sloop verwijderd waren, hebben een nieuwe functie als sierspanten gekregen, oude overgebleven bakstenen muren zijn blootgelegd en de tweede laag ramen is aan de binnenkant geplaatst om het gebouw energiezuinig te maken en alle monumentale raamkozijnen te behouden.