De Drie Wachters

Social housing corporation Woonbedrijf develops Space-S, which will be a new development of 400 dwellings in a high density urban setting for different target groups. The project incorporates several towers and blocks, which are connected by courtyards and community gardens.

In order to make a distinction between the community spaces and the public space, Woonbedrijf has issued a design competition for the design of a fence. Bygg Architecture has won the competition with the entry ‘The Three Guards’. Besides, Bygg has received an honourable recognition for the entry ‘S from Space’.

The Three Guards :

The name has derived from the three columns that provide access to the community garden of Space-S, in a bold yet informal way. They form a funny fellowship: the fat one, the tall one, and the small one. They let you pass friendly and you can even sit on their feet. At night they provide light and they hold on to the steel fences, which can be closed whenever necessary.

They are ‘wearing’ a warm green coat of vegetation, which gives you the experience of approaching a quiet courtyard garden. The reference of an old monastery garden wall comes into mind, which has been overgrown over time.

The design is a contemporary interpretation on the theme of a classical steel fence in between columns, in which composition and scale are in balance with the surrounding architecture. The columns and fences differ in width, height, distance from the road (and to each other), as well as in direction of their base and top.

Article – De Drie Wachters wint ontwerpprijsvraag!

Woningbouwcorporatie Woonbedrijf ontwikkelt Space-S. Dit is een nieuwe buurt op Strijp-S met circa 400 woningen in een hoogstedelijk karakter voor diverse doelgroepen. Het project bestaat uit een ensemble van torens en woonblokken, die onderling verbonden zijn met hofjes en binnentuinen.

Om de scheiding aan te geven tussen de gemeenschappelijke buitenruimte en het openbare gebied, heeft Woonbedrijf een ontwerpprijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van HEK! Bygg Architecture heeft de prijsvraag gewonnen met de inzending ‘De Drie Wachters’. Daarnaast heeft Bygg met de inzending ’S from Space’ een eervolle vermelding gekregen.

De Drie Wachters :

De naam wordt ontleend aan de drie kolommen die stoïcijns en nonchalant de toegang tot de binnentuin van Space-S markeren. Het is een markant gezelschap: de dikke, de slungel en de kleine. Ze laten je altijd vriendelijk door, en je mag zelfs op hun voet zitten. ‘s Avonds zorgen ze voor licht en ze houden de stalen spijlenhekken vast, die (als het nodig is) gesloten kunnen worden.

Ze dragen een warme, groene jas, waardoor je ervaart een rustige privétuin te naderen. De referentie van een oude kloostermuur, overwoekerd door de tand des tijds, dringt zich op.

Het ontwerp is een eigentijdse interpretatie op het thema van het klassieke stalen hek met kolommen, waarbij de maatverhoudingen en compositie aansluiting zoeken bij de schaal van de gebouwen, waartussen ze staan. De kolommen en de hekken verschillen onderling qua, breedte, hoogte, verspringing van de rooilijn, richting van voet en kapiteel.

Artikel – De Drie Wachters wint ontwerpprijsvraag!