Circular Cabins

ByggLab Beach house

ByggLab®

Bygg Architecture develops innovative housing typologies within ByggLab® for project development and individual houses. ByggLab® allows us to develop architecture true to all values of our mission brief, separately from ongoing projects, but with clear aim to be suitable for market demand.

Circular Cabins

ByggLab develops a concept for circular and modular cabins, which can be flexibly used as holiday cabin, community garden cabin, beach cabin or mountain cabin. Experience, accumulated from many previous projects of Bygg Architecture, has been brought together, from which a few conditions have been formulated, which the cabins should meet.

Modular: Production in factory conditions in lightweight parts for easy transport to difficult accessible terrain.

Circular: production from waste material, without adding more waste.

Climate adaptivity: return to low tech solutions to keep heat, cold and rain out. Off the grid: all electric 14V circuit with solar, for independency from the power grid.

Further development

The Circular Cabins are developed in collaboration with different sustainable partners, who bring expertise about FSC-certified recycled wood, off the grid 14V electrical systems, etc. At this moment two prototypes are being tested and developed as scale models, with the use of 3D-printing technology.

Visitors are able to follow the progress of the development of the Circular Building at the visitor center of the Circular Building at Strijp-S in Eindhoven, where one can experience the test elements being 3D-printed from biobased plastics.

ByggLab®

Bygg Architecture ontwikkelt innovatieve woningtypologiëen onder de noemer ByggLab® voor seriematige bouw en individuele woningbouw. ByggLab® stelt ons in staat om architectuur te ontwikkelen, die volledig aansluit bij de kernwaarden van Bygg. Deze types worden ontwikkeld met oog op veranderende wensen van de markt.

Circular Cabins

ByggLab ontwikkelt een concept voor circulaire, modulaire huisjes, die flexibel inzetbaar zijn als vakantiehuisje, volkstuinhuisje, strandhuisje of berghut. Ervaringen van tal van eerdere projecten van Bygg Architecture zijn bij elkaar gelegd en daaruit zijn een aantal voorwaarden gekomen, waaraan de huisjes moeten voldoen.

Modulair: In onderdelen in de fabriek te maken en te vervoeren naar moeilijk bereikbare plekken in lichtgewicht delen.

Circulair: Afval als bouwmateriaal, zonder afval toe te voegen.

Climate adaptivity: terug naar low tech oplossingen om hitte, koude en regen buiten te houden. Off the grid: all electric zwakstroom circuit met zonnecellen, zorgen voor onafhankelijkheid van het netwerk.

Doorontwikkeling

De Circular Cabins worden ontwikkeld in samenwerking met diverse duurzame partners, met expertise op het gebied van FSC-gecertificeerd recycle-hout, off the grid electrische zwakstroomsystemen, etc. Op dit moment worden twee prototypes met 3D-print technieken op schaal getest en doorontwikkeld.

Bezoekers kunnen het ontwikkelproces volgen in het bezoekerscentrum van The Circular Building op Strijp-S in Eindhoven, waar men kan ervaren hoe de testelementen worden vervaardigd met biobased 3D-print technieken.