bygg architecture member of Plan-S

groepsfoto

Bygg architecture is co-founder and member of Plan-S, a brand new co-op of nine architecture, urban planning and public space offices in the Strijp-S area. The cooperation between the offices in a ‘co-op’ setting, fits perfectly in our mission of flexibility. PLan-S will be our priority trusted partner to scale up our team during a specific project, whenever the fixed team of bygg reaches the end of its capacity, or when we need to outsource specific tasks. That means that our clients can be comfortable knowing that Bygg Architecture is always fit for the job. We can scale up, and scale down according to your needs. On the other hand, the other Plan-S partners can also rely on Bygg Architecture, when they need additional capacity.

Clients also have the option to address Plan-S directly. This is especially interesting for complex, multi-disciplinary projects for professional clients. Plan-S will form a tailor-made multi-disciplinary team, fitting the exact needs of the professional client. Plan-S, with all its disciplines and skills fully integrated between its members, can offer a full design team for all stages of design, including urban, architecture, landscaping and interior; all in one contract, with one manager, one responsibility, one price. The benefits are numerous.

We believe that this form of cooperation holds the key for a sustainable economy: adding value by combining skills, rather than energy consuming competition.

Bygg architecture is medeoprichter en lid van Plan-S, de nieuwe coöperatie voor architectuur, stedenbouw en publieke ruimte op Strijp-S. De coöperatiegedachte past uitstekend bij de missie van Bygg Architecture. Plan-S is onze vertrouwde partner om expertise aan ons team toe te voegen voor een specifiek project, wanneer we extra capaciteit nodig hebben of specifieke taken willen uitbesteden. Daardoor bieden we de opdrachtgever altijd zekerheid, dat het project bij Bygg Architecture in goede handen is. We schalen op of schalen af naar behoefte. Aan de andere kant brengen wij naar behoefte onze capaciteit en expertise in bij projecten van de partners van Plan-S.

Opdrachtgevers kunnen ook rechtstreeks bij Plan-S terecht. Dit is met name interessant bij complexe multi-disciplinaire projecten voor de zakelijke markt. Plan-S vormt een op maat gemaakt multi-disciplinair team, naar de specifieke behoeften van de opdrachtgever. Met Plan-S heeft u het volledige palet aan disciplines en expertise vanaf het begin aan tafel zitten, van publieke ruimte en architectuur naar interieurarchitectuur en projectinrichting. Dit alles binnen een offerte, met een aanspreekpunt, een verantwoordelijkheid en een prijs. De voordelen zijn legio.

We geloven dat deze vorm van samenwerking de sleutel vormt voor een duurzame economie: waarde toevoegen door kennis te bundelen, in plaats van energieverslindende concurrentie.