Algemene Voorwaarden

Op alle werkzaamheden van Bygg Architecture zijn de algemene voorwaarden DNR (De nieuwe regeling) 2011 van toepassing. DNR is opgesteld door de BNA (Bond van Nederlandse Architecten) en NL Ingeneurs; DNR regelt de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect, ingenieur en adviseur. Door het toepassen van DNR biedt Bygg haar opdrachtgevers veel zekerheden; zo zijn alle werkzaamheden van Bygg verzekerd tegen schade door ontwerpfouten via een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


download DNR 2011