Alberdingk Thijmlaan

Expansion of villa Alberdingk Thijmlaan

In the Elzent-Zuid neighborhood in Eindhoven, a detached villa from the 1950s is located, on the Alberdingk Thijmlaan, with a view to the Stadswandelpark,. The villa has characteristics of shake-hands architecture, many examples of which can be found in Eindhoven. In this movement a compromise was found between the emerging rational and functional architecture and a more traditional design, with room for ornaments and designed details in the façade layouts.

Bygg has conducted a study into possible expansion variants, with respect for the architecture of the house at the request of the residents. The program for the expansion consisted of a second living room, a covered terrace, a better experience of the garden from inside to outside, and improvement of connections (routing) between kitchen, living room and extension.

The architecture of the house requires careful integration of existing and new. A choice can be made to let the existing and the new merge into one another or to look for contrast, both in terms of design, materials and colors, but also in the character of the spaces.

After exploring different variants in this spectrum, a preferred variant has emerged, whereby the expansion acquires qualities, in contrast with the existing spaces (namely light, height, spaciousness and view). At the same time, in terms of the use of materials and colors, a link is again sought with the delicate design of the existing home. Bringing together functional qualities with careful design fits in perfectly with the shake-hands architecture.

Uitbreiding woonhuis Alberdingk Thijmlaan

In de buurt Elzent-Zuid in Eindhoven staat een vrijstaande villa aan de Alberdingk Thijmlaan uit de jaren ’50 met uitzicht over het Stadswandelpark. De villa vertoont kenmerken van de shake hands architectuur, waarvan in Eindhoven veel voorbeelden te vinden zijn. In deze stroming werd een compromis gevonden tussen de opkomende zakelijke, functionele architectuur en de meer traditionele vormgeving, waarbij ook plaats is voor ornamenten en vormgegeven details in de gevelindelingen.

Bygg heeft, op verzoek van de bewoners, een studie gedaan naar mogelijke uitbreidingsvarianten, met respect voor de architectuur van de woning. Het programma voor de uitbreiding bestond uit een tweede woon-leefkamer, een overdekt terras, een betere beleving van de tuin van binnen- naar buiten, en verbetering van verbindingen (routing) tussen keuken, woonkamer en uitbreiding.

De architectuur van de woning vraagt om een zorgvuldige inpassing van bestaand en nieuw. Hierbij kan gekozen worden om het bestaande en het nieuwe in elkaar te laten overgaan of juist het contrast opzoeken, zowel in vormgeving, materialen en kleuren, maar ook in het karakter van de ruimten.

Na verschillende varianten in dit spectrum verkend te hebben, is een voorkeursvariant ontstaan, waarbij de uitbreiding kwaliteiten krijgt, in contrast met de bestaande ruimten (namelijk licht, hoog, ruimtelijk en uitzicht). Tegelijkertijd wordt in materiaal- en kleurgebruik juist weer aansluiting gezocht bij de fijnzinnige vormgeving van de bestaande woning. Het samenbrengen van functionele kwaliteiten met zorgvuldige vormgeving past dan weer uitstekend bij de shake hands architectuur.